Engelhardt weigher Engelhardt DWG 3000

Engelhardt single linear weigher

Engelhardt single linear weigher
Type: DWG 3000
Year of production: 2000
Maximum weight: 6.0 kg
Volume gutter: 3,300 ml
Gutter width: 160 mm, 90 mm and 110 mm
Feed height: 2200 mm
Output height: 1320 mm
Overall dimensions: 1000 mm x 900 mm x 2350 mm.

Product specs

Product id
1483

Ask for more information →